OBJEKTIF PEMERIKSAAN KESIHATAN PEKERJAAN

Pemeriksaan perubatan dan kesihatan pekerjaan adalah prosedur penting dalam memastikan pekerja baharu dan pekerja sedia ada sesuai untuk melaksanakan tugas yang diperlukan dalam jawatan dan peranan mereka.

Ia juga membantu mencegah atau meminimumkan kemalangan dan kecederaan yang berkaitan dengan kerja.

Mempunyai penilaian dan saringan kesihatan pekerjaan sebagai sebahagian daripada SOP syarikat anda memberikan pelbagai manfaat.

Objektif pemeriksaan kesihatan adalah :

1️⃣ Mengurangkan ketidakhadiran berkaitan penyakit
2️⃣ Meningkatkan pengekalan kakitangan, produktiviti dan penglibatan
3️⃣ Menigkatkan kepuasan kerja
4️⃣ Memastikan keselamatan tempat kerja dan mengurangkan risiko kecederaan dan kemalangan
5️⃣ Memastikan calon atau pekerja memenuhi keperluan fizikal untuk peranan tersebut
6️⃣ Menilai keupayaan pekerja untuk bekerja apabila pulang dari ketidakhadiran yang lama
7️⃣ Membolehkan pemantauan status keihatan tetap pekerja dengan peranan yang mendedahkan mereka kepada bahaya kesihatan
8️⃣ Mengenalpasti dan meletakkan syarat yang membolehkan pekerja kurang upaya, kecederaan, penyakit dan keadaan kesihatan lain bekerja atau terus bekerja
9️⃣ Memastikan kepada pematuhan peraturan dan piawaian industri

Notis:

Disarankan kepada yang mengalami masalah kesihatan, anda perlulah mendapatkan nasihat dan rawatan lanjut terlebih dahulu daripada pakar perubatan di pusat-pusat perubatan terdekat.

Sebarang penulisan di blog ini adalah hanya bertujuan sebagai maklumat dan bukan untuk merawat penyakit. Kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang kecederaan atau kerugian yang dialami hasil daripada maklumat kami keluarkan.

POPULAR

TERKINI

KATEGORI