terapi

  • APAKAH TERAPI BAGI APRAKSIA ?

    APAKAH TERAPI BAGI APRAKSIA ?

    Tiada satu kaedah terapi yang tetap bagi apraksia. Ini disebabkan setiap kanak-kanak menunjukkan tanda-tanda yang berbeza. TPB akan merancang kaedah terapi yang bersesuaian dengan tanda-tanda yang ditunjukkan oleh setiap kanak-kanak tersebut. Matlamat utama terapi ialah untuk meningkatkan kemahiran merancang, menyusun dan mengatur pergerakan otot dalam menghasilkan bunyi pertuturan. Antara kaedah yang digunakan oleh TPB ialah…