penggunaanubat

  • PENGGUNAAN UBAT YANG SELAMAT DIKALANGAN KANAK-KANAK

    PENGGUNAAN UBAT YANG SELAMAT DIKALANGAN KANAK-KANAK

    Ubat-ubatan adalah bahan yang digunakan untuk merawat atau mengelak penyakit dan mengekalkan tahap kesihatan. Kesilapan dalam menggunakan ubat-ubatan boleh memudaratkan tubuh. Oleh yang demikian amatlah mustahak bagi anda mengikuti arahan yang diberikan oleh anggota kesihatan dengan betul. Kita juga harus tahu maklumat asas berkaitan ubat yang diambil. Apakah kategori ubat-ubatan? Terdapat 2 kumpulan besar ubat-ubatan…